Background
To save this post, install the Mohi app and open this link on your phone.
Download app

Wat als honderd mensenlevens van jouw keuzes afhankelijk zijn?

Read

Emy raakt met dit artikel (er komt nog een vervolg) een belangrijke snaar. Welke verantwoordelijkheden hebben de bedrijven in het productieproces? Op dit moment zijn de machtsverhoudingen erg scheef. De producenten zijn zo afhankelijk van de merken/bedrijven dat ze vaak tot wanhopige keuzes gedreven worden. Om vervolgens weer afgerekend te worden op hun keuzes.

Wat mij betreft ligt onze consumptiedrang en onze behoefte aan bodemprijzen hier wel deels aan ten grondslag.

Stemmen doe je niet alleen in het stemhokje, dat doe je ook dagelijks met je portemonnee. Waar draag jij aan bij met jouw dagelijkse aankoopkeuzes?

13 likes
·
23 saves

Like
Save
Comment

decorrespondent.nl

Want to join the discussion or bookmark this post for later?