Background
To save this post, install the Mohi app and open this link on your phone.
Download app

Oratie Sharda Nandram

Watch

Business spiritualiteit. Spiritualiteit als onderdeel van leiderschap, ondernemen. Vanuit het gedachtengoed van Paul de Blot een kennismodel en voornemen van Prof Nandram om dit vanuit onderwijs (Nyenrode) verder vrom te geven.

Drie interessante principes:

Alles is bewustzijn

Realiteit is cyclisch (net als de natuur)

Geest als instrumentarium

Wereldwijd gedachtengoed religie overstijgend.

Om in te gaan op de wens om meer te verbinden boven macht. Ingegeven nog meer vanuit COVID.

Verwachtingsvol en mooie raakvlakken met Outdoor Office als (her)nieuw(D)e interventie.

Durf de tijd te nemen om hier even voor te gaan zitten óf al wandelend op je oren.

3 likes
·
3 saves

Like
Save
Comment

m.youtube.com

Want to join the discussion or bookmark this post for later?