Background
To save this post, install the Mohi app and open this link on your phone.
Download app

Het eerlijke verhaal: BBB wil dat Nederland het slachthuis van Europa blijft

Read
Allison Stam
·
May 22

Nederland is, gemeten per vierkante kilometer, het grootste slachthuis van Europa. De helft van ons land wordt opgeslokt door landbouw – vier keer zoveel als bebouwd gebied. Op iedere hectare landbouwgrond proppen we in gewicht vier keer zoveel dieren als in de rest van Europa. Als rechtse politici beweren dat Nederland vol is, hebben ze dus gelijk. Vol met doodongelukkige dieren. Een ware veestapel.

2 likes
·
10 saves

Like
Save
Comment

decorrespondent.nl

Want to join the discussion or bookmark this post for later?