Background

Waarom BBB óveral groot is: dit is niet alleen de overwinning van het platteland

Read

"Wíé iemand is, blijkt belangrijker dan waar die persoon woont. Politiek onbehagen hangt sterker samen met opleidingsniveau dan met de woonplaats. En al jaren klinken de stemmen van hoogopgeleiden in Nederland sterker, worden hun voorkeuren sterker vertaald in beleid – en die van laagopgeleiden amper. Hun roep om inspraak, die zich bijvoorbeeld ook uit in steun voor referenda, blijft al lang onbeantwoord."

11 saves

Like
Save
Comment

www.nrc.nl

Want to join the discussion or bookmark this post for later?