Background

Dagmar Rijgersberg

Alles vloeit, niets blijft. Concept development & art directing ⇝ www.dagmarr.com ⇝ www.tchai.nl

211 posts / 62 following / 69 followers

Follow Dagmar

Waar sta je in de familie? Beeld het maar even uit in de ruimte

„De laatste tijd hoor je er wel steeds vaker over, maar de methode is al eind vorige eeuw bedacht door de Duitse priester en psychotherapeut Bert Hellinger. Hijzelf gaf er vaak woorden aan die mystiek kunnen overkomen, en sprak bijvoorbeeld van ‘een systemisch veld’ dat voor een collectief bewustzijn zorgde en daardoor nieuwe inzichten creëerde; de wetenschappelijke onderbouwing ontbrak. Aanvankelijk werd er vanuit therapeutische hoek daarom sceptisch naar gekeken."

December 26
Selected by:
Dagmar Rijgersberg
  + 19 saves
Quote

„De laatste tijd hoor je er wel steeds vaker over, maar de methode is al eind vorige eeuw bedacht door de Duitse priester en psychotherapeut Bert Hellinger. Hijzelf gaf er vaak woorden aan die mystiek kunnen overkomen, en sprak bijvoorbeeld van ‘een systemisch veld’ dat voor een collectief bewustzijn zorgde en daardoor nieuwe inzichten creëerde; de wetenschappelijke onderbouwing ontbrak. Aanvankelijk werd er vanuit therapeutische hoek daarom sceptisch naar gekeken."

Suiker: de gruwelijke geschiedenis van het zoete goedje

Enorme bedrijven, sommige al generaties in handen van dezelfde families, beheersen de markt. „Die zijn bijna net zo machtig als de oliebedrijven”, zegt Bosma. „Ze doen er alles aan om de politiek en de consument te bespelen. Een Amerikaanse politicus zei onlangs dat de suikerlobby in zijn land invloedrijker is dan de National Rifle Association. Dat zal niet uit de lucht zijn gegrepen.” Suiker heeft zijn weg gevonden naar frisdrank en bijna al het voedsel. De gevolgen daarvan zijn dramatisch. In de Verenigde Staten is inmiddels 40 procent van de bevolking obees. Bosma: „Dat suiker een gevaar vormt voor de gezondheid, stond in 1830 voor het eerst te lezen in een wetenschappelijk artikel in The Lancet. We weten het dus al heel lang, maar de industrie strooit de consument zand in de ogen. De focus op het gevaar van vet eten kwam bijvoorbeeld mede uit de koker van een onderzoeksinstituut dat gefinancierd werd door de Amerikaanse suikerindustrie.”

May 28
Selected by:
Dagmar Rijgersberg
  + 15 saves

Waarom de diagnose burn-out vaak niet klopt, maar toch heel welkom is

'Zo lopen de verwachtingen tussen verschillende sociaal-economische klassen uiteen, vervolgt Mesquita: ‘Kinderen van hoogopgeleide ouders leren dat zij onafhankelijk zijn en dat zij het leven zelf vormgeven. Dat klopt ook met de positie die veel hoogopgeleiden krijgen in de maatschappij. Ouders in werkende klassen vertellen hun kinderen eerder om te doen wat de leraar vraagt.’ Maar wat als zo’n kind de ladder van de samenleving beklimt? Mesquita: ‘Harvard-onderzoekers ontdekten dat om sociaal te stijgen, aanpassing aan het waardensysteem van de hogere klasse noodzakelijk is. Wie blijft vasthouden aan de oude waarden – het belang van de gemeenschap, doen wat er gevraagd wordt – zal het altijd verliezen van het individualistische middenklassekind. Het kost simpelweg te veel tijd en energie om terug te geven aan de oude gemeenschap. Willen sociale stijgers slagen, dan zullen ze zelfs de verwachtingen van de hogere klassen moeten overnemen. Wie niet verwacht bepaalde doelen te verwezenlijken, wie die doelen niet eens als haalbaar zíet, zal die doelen waarschijnlijk niet bereiken.’

June 11
Selected by:
Dagmar Rijgersberg
  + 17 saves

‘Wees selectief in welke vrienden je toelaat’

"In haar boek noemt ze vriendschap, aan de hand van filosofische teksten van Aristoteles, Nietzsche en anderen, de hoogste vorm van liefde. „Omdat we geen vrijere relaties kennen. Je familie kies je niet, van je partner kun je afhankelijk raken – sociaal, fysiek, of financieel. Maar vriendschappen geef je van A tot Z helemaal zelf vorm. En ze kunnen ook elk moment eindigen.”

June 23
Selected by:
Dagmar Rijgersberg
  + 16 saves

Bioloog Andreas Weber: ‘Zelfs de wind heeft een innerlijk’ - Filosofie Magazine

‘Wetenschappers zoeken antwoorden. Maar wie erkent hoe bijzonder het leven werkelijk is, weet ook dat niet overal antwoorden op zijn.’

March 14
Selected by:
Dagmar Rijgersberg
  + 13 saves

Schrijver Roxane van Iperen: ‘Er bestaat niet zoiets als simpel slachtofferschap’

‘Dat ik nooit over mijn privéleven heb willen praten, is ook omdat ik human interest vaak gewoon saai en voorspelbaar vind. Daar gaan we weer: mensen zijn gemankeerd, dan gaan ze heel hard werken omdat ze liever bewonderd willen worden dan geliefd willen zijn, want ze denken dat dat een gat vult. Je kunt het één keer doen, je hele hebben en houden eruit gooien, als een tube verf die je leegknijpt. Hup, daar ligt de klodder, jij blijft leeg achter, en vervolgens ben je alleen nog maar bekend om wie je privé bent, niet om het ambacht, om wat je kan.’ 'Ik wil zelfs de mensen beschermen die zich in dit boek zullen herkennen. Dat is nota bene een van de thema’s: de loyaliteit van kinderen, ongeacht wat ze om zich heen zien gebeuren, omdat ze voor altijd met onzichtbare draden verbonden blijven aan het nest waar ze uit komen.’ Je hebt mensen die een leven van de geest leiden, van het hoofd, maar dit soort mensen leidt een leven van het lichaam. De geest-mensen zijn vaak degenen die langetermijnplannen hebben, beleid maken, de betere banen krijgen, die kunnen nadenken over cultuur en politiek. De mensen van het lichaam, die te maken hebben met geweld, verslaving, misbruik, armoede, chronische ziekte, daar wordt vaak óver gepraat. Omdat die minder snel op die posities terechtkomen. Om aanwijsbare redenen hoor, want als je er middenin zit begrijp je vaak helemaal niet wat er gebeurt, waarom iets gebeurt, of kun je daar in elk geval geen woorden aan geven. Het is overleven. Maar zij snappen wél dat je zelden ongeschonden blijft. Dat je je, indien nodig, wel degelijk als een hond gedraagt.’

May 12
Selected by:
Dagmar Rijgersberg
  + 13 saves

Overleven in de chaos

"Controle is totaal zinloos en een grote illusie. Wat wij ermee doen is de oncontroleerbare werkelijkheid vervangen met illusoire virtuele controleerbare realiteit."

April 22
Selected by:
Dagmar Rijgersberg
  + 14 saves

Hoe de vrouw verdween uit de geschiedenis

"Soms verdwenen vrouwen uit de annalen doordat ze werden ‘overschreven’; dat wil zeggen dat mannelijke schrijvers de visioenen, ideeën of woorden van vrouwelijke intellectuelen overnamen of herschreven zonder vernoeming, een verschijnsel dat Ramirez nogal genereus omschrijft als slordige bronvermelding."

August 7
Selected by:
Dagmar Rijgersberg
  + 12 saves

'Als sociale klimmer zweef je tussen twee werelden'

"Waar Marx een verdeling maakte naar economisch kapitaal, voegde Bourdieu daar cultureel kapitaal aan toe. Dan gaat het om aanvoelen hoe je je moet gedragen binnen een bepaalde context, wat binnen een samenleving meer of minder wordt gewaardeerd en hoe we distincties maken tussen hoge en lage cultuur. Zijn theorie is veel onderzocht en op voortgeborduurd en geeft bruikbare handvatten om ongelijkheid te verklaren. Want als je het alleen hebt over economische ongelijkheid, dan mis je de helft van het verhaal."

June 5
Selected by:
Dagmar Rijgersberg
  + 12 saves

We’re Not Going Back to the Time Before Roe. We’re Going Somewhere Worse

A sad day.

June 24
Selected by:
Dagmar Rijgersberg
  + 10 saves