Background

EU-klimaatakkoord: ook burgers gaan betalen voor uitstoot

Nu weer de ogen op de échte bal: ‘Particulieren (en kleine bedrijven) gaan betalen voor de uitstoot die ze veroorzaken met hun auto, hun woning of hun bedrijfsruimte.’ Lees het hele stuk:

December 20
Selected by:
Wouter van Noort
  + 3 saves
Quote

Nu weer de ogen op de échte bal: ‘Particulieren (en kleine bedrijven) gaan betalen voor de uitstoot die ze veroorzaken met hun auto, hun woning of hun bedrijfsruimte.’

Lees het hele stuk:

trouw.nl Het pesticidegebruik moet omlaag

Een wetsvoorstel dat het Europese pesticidegebruik moet terugdringen stuit op bezwaren van landbouwministers. Column in Trouw met draadje op Twitter.

December 26
Selected by:
Patrick Jansen
  + 3 saves

Is de zwavelbatterij te mooi om waar te zijn? Hij komt er toch echt aan

Geen vervuilende en dure nikkel, kobalt en mangaan meer nodig, drie keer zoveel kWh per kilo (dus je telefoon en elektrische auto doen drie keer zo lang met een batterij) en het winnen van zwavel en natrium is eenvoudiger (zwavel is zelfs een bijproduct uit de industrie). Volgens Trouw wordt 2023 het jaar dat batterijen een enorme sprong voorwaarts gaan maken.

December 23
Selected by:
Debby Kok-Koehorst
  + 3 saves

De verbeten strijd om de waterschappen: coalitiepartners liggen met elkaar overhoop

In het NRC stond pasgeleden een reconstructie van de strijd om de geborgde zetels bij de waterschappen. Het leest als een spannend verhaal.

December 23
Selected by:
Patrick Jansen
  + 3 saves

Dat Nederland de efficiëntste landbouw ter wereld heeft is een sprookje. Boer Meino Smit bedacht een alternatief

Een productiever, gezonder, mooier en waardevoller landbouw systeem waarbij we nog steeds genoeg te eten hebben en de planeet niet volledig naar zijn gallemiezen wordt geholpen. Een utopie, nietwaar? Of is het toch mogelijk? Deze boer heeft er in elk geval verdomd goed over nagedacht!

December 20
Selected by:
Mathijs Huis In 'T Veld
  + 10 saves

Broeikasgas methaan piekte in warm en nat 2020 – met een verrassende extra oorzaak

We moeten veel meer in relaties en interacties denken en veel minder in hokjes. De plotse afname van wegverkeer tijdens COVID leidde verrassend genoeg tot… méér methaan in de atmosfeer, een zeer krachtig broeikasgas. ‘Er was minder verkeer op de weg en in de lucht als gevolg van lockdownmaatregelen tijdens de coronapandemie. Dat laatste zorgde voor minder uitlaatgassen, zoals stikstofoxiden en koolmonoxide. En dat had, via een keten van reacties, weer tot gevolg dat er in de atmosfeer minder methaan werd afgebroken – waardoor de concentratie hoog uitkwam.’ Goed stuk van Marcel aan de Brugh, en weer een mooi voorbeeld van hoe belangrijk (en moeilijk) systeemdenken is. Hard ingrijpen in complexe dynamische systemen leidt altijd tot onverwachte gevolgen.

December 15
Selected by:
Wouter van Noort
  + 4 saves

Scientists thought carbon emissions had peaked. They’ve never been higher.

Three things are true: 1) We have the technology to make emissions go down quickly, and doing so is not only good for the planet but increases our wealth.😍 2) We are bending the emission curve downward.😍 3) We should bend the curve MUCH faster as this article shows 😭😭

December 14
Selected by:
Auke Hoekstra
  + 4 saves

Deense boer ziet het uitkoopbeleid in Nederland als een weldaad, want hij moet aan de CO2-taks

In Denemarken moeten veehouderijen straks belasting betalen voor uitstoot van broeikasgassen. De opbrengst wordt gebruikt voor vergroeningssubsidies om de uitstoot te helpen verlagen. Dit is de goedkoopste en meest effectieve aanpak, berekenden economen.

December 13
Selected by:
Patrick Jansen
  + 4 saves

The Hidden Life of Trees - Peter Wohlleben

Door dit boek ben ik nu een persoon met bomenweetjes. Ik weet dingen over bomen. Ik kijk anders naar bomen, naar hun wonden en hun kracht en de relaties die ze hebben met de bomen om hen heen, verwonderd over wat er allemaal nog onder de grond gebeurt. Fascinerend om te weer eens beseffen dat het geen dingen zijn, maar organismen met een simpelweg veel langzamer leeftempo dan wij. Soms gaat Wohlleben wel enigszins van het feitenpaadje af en zet hij zijn speculaties neer als zeer waarschijnlijk, maar als je dat met gezonde scepsis kan lezen dan kan het weinig kwaad. Ik vond het boek ook hoopvol; hoewel wij mensen behoorlijk bedreigend zijn voor de gezondheid van de bomen, zullen de bomen ons uiteindelijk ruim overleven.

December 27
Selected by:
Anke van Dijk
  + 13 saves

The climate impact of your neighborhood

“Households in denser neighborhoods close to city centers tend to be responsible for fewer planet-warming greenhouse gases, on average, than households in the rest of the country”

December 23
Selected by:
Thijs Niks
  + 2 saves